Dom

Wytwarzanie pelletu i czynniki, które przyczyniły się do jego rozpowszechnienia w grzewnictwie

W dzisiejszym artykule porozmawiamy o jednym z najpopularniejszych źródeł ciepła – pelletach. Pellety to małe cylindryczne brykiety wykonane z prasowanych odpadów drzewnych i agrobiomasy, które są wykorzystywane w domach i firmach do produkcji energii termicznej.

Definicja pelletu

Pellety są kompresowanymi formami biomasowych materiałów opałowych, takich jak trociny, słoma lub wióry drewniane. Są one tworzone poprzez podgrzewanie biomasy do wysokiej temperatury, a następnie tłoczenie jej przez specjalne matryce. Dzięki temu procesowi uzyskuje się gładkie i zwarte brykiety o cylindrycznym kształcie.
Jak już wspomniano wcześniej, głównym surowcem używanym do produkcji pelletów jest drewno pochodzące z przemysłu drzewnego oraz resztki rolnicze takie jak łuski słonecznika czy słoma.
Ogromną zaletą stosowania tego rodzaju paliwa jest fakt, że powstaje ono w wyniku przetwarzania odpadów innych gałęzi przemysłu co pozwala na wykorzystanie ich potencjalnej wartości energetycznej.

Proces produkcji pelletu

Proces produkcji pelletów rozpoczyna się od zebrania odpowiednich surowców. Następnie przetwarza się je w młynach na drobne wióry lub sieka, a czasem korzysta z gotowych trocin lub wiórów, które są produktem ubocznym innych działań.
Kolejnym krokiem jest suszenie biomasy do poziomu wilgotności w granicach 10-20%. Po osiągnięciu odpowiedniej wilgotności materiału następuje proces tłoczenia i formowania brykietów. Surowiec jest prasowany przez matryce o specjalnej strukturze tak, aby uzyskać cylindryczny kształt o średnicy około 6-8 milimetrów.
Po wytworzeniu brykietów poddaje się je obróbce termicznej w wysokich temperaturach. Poprzez ten proces minimalizuje się zawartość wilgoci oraz usuwa potencjalne zanieczyszczenia.

Zalety stosowania pelletu jako źródła ciepła

Pellety mają wiele zalet jako źródło ciepła w porównaniu do tradycyjnych metod ogrzewania.
Po pierwsze, pellets są ekologiczne i przyjazne dla środowiska. Wytwarzane są z naturalnych i odnawialnych surowców, co zmniejsza emisję dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Dodatkowo, biomasa używana do produkcji pelletów jest zwykle pozyskiwana lokalnie, co ogranicza emisję CO2 związanej z transportem.
Po drugie, pellety są bardziej efektywne energetycznie niż tradycyjne metody ogrzewania. Ich spalanie jest wyjątkowo czyste i jednolite, co przekłada się na większą ilość dostarczanego ciepła przy mniejszym zużyciu paliwa.
Trzecia zaleta to niska cena i dostępność pelletu. W ostatnich latach branża pelletsowa rozwija się dynamicznie zarówno w Polsce jak i na świecie. Wielu producentów oferuje konkurencyjne ceny oraz szeroki asortyment produktów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Wzrost popytu na pellet w Polsce i za granicą

W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost popularności stosowania pelletu jako źródła energii termicznej. Zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich coraz więcej osób decyduje się na instalację pieców lub kotłów opalanych tym rodzajem biomasowego opału.
Podstawowymi powodami tego trendu są wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz chęć zmniejszenia wydatków związanych z ogrzewaniem domu czy firmy.
Dotychczasowe statystyki pokazują, że Polska jest jednym z największych producentów i eksporterów pelletu w Europie. Wzrost popytu na to źródło ciepła sprawia, że branża pelletsowa dynamicznie się rozwija i tworzy coraz więcej miejsc pracy.

Perspektywy rozwoju branży pelletsowej

Perspektywy rozwoju branży pelletsowej są bardzo obiecujące. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz potrzeba oszczędności energetycznych sprzyjają dalszej popularności stosowania tego rodzaju opału.
Branża ta nieustannie inwestuje w nowe technologie produkcyjne i doskonalenie procesu produkcji pelletu. Dzięki temu poprawiają się właściwości palne brykietów, a także redukuje się koszt ich produkcji.
W przyszłości możemy spodziewać się zwiększenia dostępności pelletów dla małych gospodarstw domowych oraz rosnącej liczby instalacji wykorzystujących ten biomasowy paliwo do generacji energii termicznej.
Zatem zachęcamy wszystkich do bliższego zapoznania się ze srodkiem grzewczym jakim są pelety i skorzystania z jego wielu zalet!