Biznes

Vademecum pracownika: o czym powinieneś pamiętać podpisując umowę o pracę?

W życiu każdego dorosłego człowieka przychodzi taka chwila, kiedy rozpoczyna się karierę zawodową jako pracownik lub pracodawca. Przy podpisywaniu umowy o pracę podpisującym zależy na tym, żeby cały proces był przeprowadzony sprawnie i zgodnie z przepisami. W przypadku pojawienia się wątpliwości w związku z dokumentem warto zwrócić się do osoby specjalizującej się w zagadnieniach z tematyki prawa pracy. Po wpisaniu w Google hasła adwokat prawo pracy Gdańsk, Warszawa czy Kraków można z łatwością odnaleźć całą listę takich osób. Jakie są najważniejsze zasady, o jakich musisz pamiętać przy zawieraniu umowy o pracę?

Umowa o pracę – jakie są jej rodzaje?

Kodeks pracy wskazuje trzy różne warianty umów o pracę. Należą do nich umowa na okres próbny, umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony. Pierwsza, najczęściej podpisywana jest z nowo zatrudnianymi pracownikami, których umiejętności nie zawsze są znane osobie zatrudniającej. Zgodnie z zasadami okres trwania tej umowy to 3 miesiące, lecz umowa może zostać skrócona, jeśli pracodawca się na to zdecyduje. Zdarza się, że stosuje się ją też dla osób, które są już pracownikami w danej firmie, lecz zmienia się ich stanowisko i potrzebne okazuje się ponowne sprawdzenie ich kwalifikacji. Drugim rodzajem jest umowa na czas określony. Całkowity okres zatrudnienia na podstawie tej umowy to maksymalnie 33 miesiące, a limit w zakresie liczby podpisanych umów na czas określony to 3. Najkorzystniejsza z punktu widzenia osoby zatrudnianej jest umowa na czas nieokreślony, jest to opcja, która doskonale chroni pracownika. Jej rozwiązanie bez zachowania konkretnego okresu wypowiedzenia nie jest łatwe i realne wyłącznie po spełnieniu konkretnych warunków, więc zapewnia pracownikowi poczucie stabilnego zatrudnienia.

Co musi określać umowa o pracę?

Podstawą poprawnie przygotowanej umowy o pracę jest zapis o rodzaju umowy i dniu jej zawarcia, dane stron umowy oraz warunki pracy i płacy. Najważniejszy jest ostatni punkt, w którym powinno zostać wyraźnie określone stanowisko oraz zakres obowiązków zatrudnianej osoby. Potrzebne jest też określenie miejsca wykonywania pracy ze wskazaniem jego dokładnego adresu. Podstawowym elementem każdej umowy o pracę jest jednak paragraf dotyczący wysokości wynagrodzenia za wykonywaną pracę oraz wymiaru czasu pracy. Według aktualnych przepisów wynagrodzenie za pracę musi być podane stawką godzinową albo miesięczną, która w każdym z tych przypadków nie powinna być niższa od aktualnego wynagrodzenia minimalnego (w 2021 roku była to kwota 2800 złotych brutto za miesiąc i 18,30 złotych za godzinę). Ostatnim punktem jest ustalenie wymiaru czasu pracy, który definiuje, w jakim wymiarze godzinowym pracownik będzie zatrudniony, czy ma być to cały etat, czy też połowa albo ćwierć etatu.